Post Image

细读《老子》明太祖注第十四章

视之不见章第十四,视之不见名曰夷,听之不著名曰希,抟之不得名曰微,此三者不走致诘,故混而为一。 道是老子挑出来的稀奇抽象的概念,老子本人就说道是不走言说的,可后人仍...

查看详细
Post Image

倘若吾们把《老子》十四章的片面内容改成白话,稀奇的事情发生了

由于往望她 因此望不到她 她说她叫夷 由于往听她 因此听不见她 她说她叫希 由于往爱抚她 因此什么也异国摸到 她说她叫微 她到底是夷是希照样微 正本她是夷是希也是微 来的时候 不...

查看详细
Post Image

细读《老子》明太祖注

明太祖御注《道德真经》序中说: 以下红字是明太祖注原文,暗字是吾的解释。 朕本微贱,遭胡运之天,更值群之并首,不得自安于同乡,遂从军而保命,几丧其身,而免于是乎!受...

查看详细
Post Image

细读《老子》明太祖注第四章

第四章道冲而用之,或不盈,渊兮似万物之宗。挫其锐,解其纷,和其光,同其尘。湛兮似或存。 明太祖注:道之理幽微而深长,用之而无限,休之则无形。若或骤尽用之,尤为不当。...

查看详细
Post Image

双山水法断诀

图片 图片 图片 图片 图片 图片 图片 图片 图片 图片...

查看详细